top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraDaniel Tobola

TAK UŽ TO CHODÍ, VÍTE… (28.7.2015)


Některé věci se klientům špatně vysvětlují. Klient se dostaví s tím, že mu Dlužník dluží určitou částku, ale že má podepsané uznání dluhu. Výborně! Co může být jednoduššího?! Červenec 14 Podáváme žalobu a v ní explicitně uvádíme, že si dlužník nepřebírá poštu, a tedy není vhodné rozhodovat Platebním příkazem, který je třeba doručit do vlastních rukou. Klient má radost. Září 14 Dotazujeme se na stav řízení, ve kterém se nic neděje. Klient má stále radost. Leden 15 Soud vydává platební rozkaz. Klient si klepe na čelo. Advokát zuří. Březen 15 Soud ruší platební rozkaz, neboť se jej nepodařilo doručit do vlastních rukou. Klient zuří. Advokát komentuje patnáctou nejčastější replikou v advokacii: Já to říkal! Duben 15 Dotazujeme se na stav řízení. Advokát je unaven, klientovi raději nic neříká. Následně soud rozhoduje rozsudkem pro uznání, tedy bez nařízení jednání. Advokát hlídá plnou moc. Klient jásá. Květen 15 Máme právní moc, třikrát hurá. Klient se raduje, advokát žádá o vyznačení doložky právní moci. Červen 15 Po měsíci a půl (a dvou urgencích) úřednice doplňuje k rozsudku jednu větu (doložka právní moci) a zasílá rozsudek advokátovi. Advokát zasílá předexekuční výzvu a obratem zpracovává návrh na nařízení exekuce. Červenec 15 Soudní exekutor upozorňuje, že v rozsudku je uvedeno datum vydání duben 14 (tedy ještě před podáním žaloby) a rozsudek odmítá vykonat, resp. předat exekučnímu soudu. Klient zuří, advokát ztrácí nervy i pocit smysluplnosti své práce a projíždí inzeráty s nabídkou práce v zahradnictví. Za rok od podání žaloby máme pravomocný rozsudek, který ovšem nelze vykonat. Následovat bude žádost o vydání opravného usnesení. To se bude rozesílat. Pak vyznačovat právní moc. Pak opět zasílat předexekuční upomínka. Pak čekat na nařízení exekuce. Dlužník pravděpodobně ani neví, že se „něco děje“. Naprosto banální žaloba, ve které nebylo ani nařízeno jednání, není ani po roce rozhodnuta, natož vykonána. „Jak je tohle možný?,“ ptá se klient. „Tak už to chodí, víte…“ Až Vám příště advokát řekne, že blbá dohoda je lepší než dobrej rozsudek, vzpomeňte si…

4 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page